מדיניות החזרים כספיים והחזרות

מדיניות החזרים כספיים, החזרות/החלפות וביטולי הזמנה

החזר כספי יינתן כחוק.
(תוך 7 ימי עסקים בלבד מיום קבלת המוצר חזרה למחסני ביוהילינג בשלמותו ובאריזתו המקורית, החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה לפי הנמוך מבינהם).
הזיכוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה או למכירה.

החלפת מוצר

1.      ניתן להחליף מוצר בהצגת חשבונית תוך 14 ימים בלבד ממועד קבלת המוצר.

2.     באחריות הלקוח להחזיר את המוצר בשלמותו ובאריזתו המקורית למחסני ביוהילינג, כמו כן הלקוח יישא בעלויות הנדרשות להחזרת המוצר.

3.      החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה.


ביטול הזמנה

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה* בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
  (להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות [email protected] ו/או באמצעות עמוד “צור קשר” באתר. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.
 3. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .
 5. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • חשד לעסקה לא כשרה ו/או לא בתום לב ו/או לנסיון הונאה
 • נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 3. ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע באתר ו/או באמצעות שירות הלקוחות בטלפון ובמייל.
 4. החנות תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:
http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights